سرمقاله / امربه به معروف ونهی ازمنکر چرا وچگونه ؟!!!

امروز خراسان جنوبی / محمدراعی فرد

امر به معروف ونهی ازمنکر از اصول پیشرو ومترقی مذهب ماست که قرن ها سابقه وجودی داشته و دارد. پیشگیری از خطا و تشویق کاردرست از اصول اولیه ساختارسازی جامعه انسانی درتمام زمانها ومکان هاست. این اصل مترقی این توان را دارد که قانونی باشد متسری در تمام ارکان جامعه و خانواده حال میخواهد چارچوبه منزل یا اداره یا بازار یا دولت و وزارتخانه ها و اداره و مسولین بلند پایه و عوام الناس.. اما این اصل تبدیل شده به ابزاری که برایش قانون تراشیدند و در کادویی پیچیدند و ابزاری شد که مامورنیز داشته باشد. امربه معروف ونهی ازمنکر قانونش تمامی مردم اند و خاستگاهش فرهنگ عامه و مامورش یکان یکان آحاد این مملکت، اما برای ادای این فریضه شرایطی لازم است که هرکسی شاید توان اجرای آن را نداشته باشد. طبیعی است که با سیگاری بر لب و دست نمیتوانی نوجوانی را نهی ازمنکر کنی !! با چهره ای عبوس و پر از اخم و طلبکارانه نمی شود و نباید انتظار معجزه ای از کارکرد امربه معروف و نهی ازمنکر داشت! با غش در معامله و گرفتن سودهای کمرشکن بانکی مگر میشود نهی ازمنکر کرد؟! با به بازی گرفتن قانون و یا دورزدن آن وسو استفاده از شرایط مگر می توان امر به معروف کرد؟! امربه معروف را باید در شرایطی به انجام رساند که منکر های جامعه هم آسیب شناسی کارشناسانه شود ،نهی از منکر را باید زمانی به انجام رساند که جای جای جامعه مملو ازمعروف باشد تا منکردر آن حل شود. اگر سطح این ممتازترین اصل را تا مسائل کم اهمیت پایین آوریم ظلمی بزرگ کرده ایم بر کل جامعه ، مگر رشا و ارتشا منکر نیست؟! مگر اختلاس و فساد اداری منکرنیست؟ مگر حق خوری وحق کشی به دلیل ارجحیت رابطه برضابطه منکرنیست؟ مگر رانت خواری و زمین خواری و کوه خواری منکر نیست؟ مگر دروغ وریا وتهمت منکرنیست؟! مگر سودهای کلان بانکی و سود دیرکرد و ربای مرکب منکرنیست؟! مگر حیف ومیل ونابودکردن بیت المال منکرنیست؟ وبسیاری از مثالهای کوچک وبزرگ دیگر، تمام مردم و مسولین و مدیران با گردن گذاشتن به این اصل موظفند که یکدیگر را نقدکنند و بدون مچ گیری و ایجادتنش جلو بسیاری ازچالشهای اجتماعی را بگیرند، فرهنگ سازی را نمیشود با چندمامور و سختگیریهای نه چندان حرفه ای و صدور بخشنامه و دستور و سخنرانی و گردهمایی وسمینار محقق کرد. عوام یاهمان مردم همواره رفتار بزرگان و گروههای مرجع شان را الگو قرارمی دهند وبرهمان محوراست که فرهنگ شکل و جان می گیرد، تغییرفرهنگ نیازمند تغییر نسل است و سرمایه گذاریهای عظیم مادی ومعنوی را می طلبد. واقعیت را بدون تعصب و پاک کردن صورت مساله قبول کنیم که در حیطه امربه معروف ونهی ازمنکر موفق نبوده ایم !!

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*