سرمقاله / حقوق زنان …!!

امروز خراسان جنوبی / محمدراعی فرد

زنان نیمی ازجمعیت ۸۰میلیونی کشور را تشکیل می دهند ، درکشوری که دیدگاههای مردانه برقوانین اش بیشتر حاکم است و در نهایت این مردان هستند که تصمیم می گیرند که بانوان درچه مداری حرکت کنند و برچه مداری بچرخند. سالهاست که دختران ایران در زورآزمایی علمی و مصاف باغول کنکور فاصله معناداری را با پسران و ربودن گوی سبقت از آنان ایجاد کرده اند تا اثبات کنند که نمی شود و نباید این خیل عظیم جمعیتی کشور را فراموش کرد و به حاشیه راند!! زنان را حقی است که نمیشود در هزاره سوم پایمالش کرد و یا آنرا نادیده گرفت، مگر درسال ۵۷ همین زنان و بانوان ودختران ایرانی همراه مردان و آقایان وپسران ایرانی انقلاب را به پیروزی نرساندند، مگر همین زنان در دوران جنگی ۸ساله خویش را اثبات نکردند؟ مگرهمین زنان در بحبوحه های علمی خوش ندرخشیدند و در المپیادها مقامهایی بزرگ کسب نکردند؟ مگر نابغه ریاضی ایرانی از جمع همین بانوان ایرانی نبود که در اوج جوانی درگذشت؟! مگر کم داریم اساتید بزرگ دانشگاهی که جایگاه رفیع علمی شان را همگان تایید کرده اند؟ مگر کم داریم زنانی که مدیرانی بی حاشیه و مقتدرند؟ مگر کم داریم زنان کارآفرینی که بارها حقانیت و اقتدارشان را به رخ آقایان کشیده اند؟!! متاسفانه سیاستی بر برخی ادادرات و سازمانها و ارگانها حاکم گردید که زنان را غربالگری کردند و در مکان درجه دو شهروندی قرار دادند و سقف رشد آنان را پایین و پایینتر آوردند تا حاکمیت مردانه اثباتی باشد براقتدار آقایان !! زنان را طوری تعریف کردند که بیشتر مادر باشند و مولد و آشپز خوب وشوینده درجه اول!! سریالهای تولیدی را بنگرید که دربیش از ۹۰ درصد آنها زنان ما یا نخودو لوبیا ویا سبزی پاک میکنند و بوی پیاز داغ میدهند و دایم درحال غیبت کردن هستند و به شدت ازشوهران شان خوف دارند و حق کوچکترین اعتراض و یااظهار نظری راندارند!! اینان راطوری به نمایش میگذارند که خانواده هایی موفق اند چون خانه دارند و بچه هایی موفق و مثبت دارند و برعکس خانه هایی که مادران آنها کارمند یا مسولیتی اداری دارند ، روابطی سرد و مشکل دار داشته و بنای خانوادگی لرزانی دارند. اما باتمام این اوصاف زنان ما همچنان سعی در اثبات و تحمیل خواسته های منطقی و قانونی شان بر افکار مردانه دارند. واقعیت این است که نمی شود هم ازجایگاه بالای زنان تعریف وتمجید کرد و هم از رسیدن آنان به اوج پیشگیری نمود! آنقدر که قوانین اجتماعی درمورد زنان تبصره و خط قرمز دارد در مورد مردان ندارد و همین باعث گردیده که بیشترین بزه ها را مردان باتوجه به چراغ سبزی که قوانین برای شان درنظرگرفته بسیاربیشتراز زنان جامعه باشد. برخی زنان جامعه ما هنوز ازبسیاری امکانات و امتیازات خویش محرومند اما سخت درتکاپوی بازستاندن حقوق اولیه خویش اند آن هم بااثبات توانمندی های خویش بر افکار مردانه! بهتراست برخی  آقایانی که حتی قوانین زنانه را در نبود آنان به نگارش درمی آورند قبول کنند که نمی توان برای همیشه زنان را در رتبه دوم جامعه نشاند! زنانی که آرزو دارند کاش مرد می بودند تا بتوانند به راحتی دوچرخه سواری کنند ، به ورزشگاه ها بروند ، وکیل شوند ، قاضی شوند ، مدیر رده بالای وزارتخانه هاباشند و…..

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*