سرمقاله/ کودکان کار ، زاییده ناکارآمدی برخی مدیران…!!

امروز خراسان جنوبی / محمدراعی فرد
شاید حدود دودهه قبل درگزارشی که مبتنی بر کودکان سرگردان وبدسرپرست وبی سرپرست در مرکز خراسان بزرگ آن زمان بود را با زحمات فراوان به رشته تحریر در آوردم ، گزارشی تکان دهنده از کارتن خوابی کودکانی که در باندهای مخوف دزدی و قاچاق وپحش موادمخدر نقش اول این ملو درام اجتماعی را بازی میکردند که هرگروه یک سرپرست و چند سرپرست یک رییس و چند رییس زیرمجموعه مافیای مخوفی بودند، آن روزها کسی متوجه هشدارها نشد و اگر هم شدند کسی به روی خود نیاورد و آن گزارش را چون همیشه به سیاه نمایی تشبیه کردند !! چون سیستم اداری ما عادت دارد که ابتدا حاشیه ها درست شود و سپس بهای سنگینی ازجیب مردم بپردازد دراین موردنیز پس ازسالها و ایجاد مشکلات اساسی درر وابط اجتماعی دست به کارشدند و ساماندهی این کودکانی که در تولید هر آنچه که هستند هیچ نقشی نداشتند شدند وکم کم کلمه کودکان کار در فرهنگ عامه شکل گرفت .کودکانی که معلول مدیریتی بودند و قربانی بی کفایتی های کسانی که بی تعقل و تفکر و تخصص فقط ریاست کردند و اقتصادی را بنا نهادند که هیچ سنخیتی با تعاریف نظام اقتصادی جهان نداشت که پس ازسالها بازخورد آن سیاستها ، تولید قشری بود که تبدیل شدند به تفاله های گسلهای طبقاتی که منجربه تولد طبقه نوکیسه ای شد که یک شبه راه صدساله را پیموده بودند و میلیاردرهایی شدند که باکمترین زحمت حجم عظیمی از پولهای بادآورده دلالی را بالا و پایین میکردند !!چه کسی به آقایانی که بینی شان را بالا میگیرند وخودشیفتگی از سرورویشان میریزد اجازه داده که به کودکان کار به چشم حقارت و غیرانسانی نگاه کند ، چه کسی به خود اجازه میدهد که آنان را زیرپای منیت و بی فرهنگی خود له کند ؟ کودکان کار را کدامین بی سیاستی ها و باندبازیها و بی لیاقتی ها و نامدیریتی ها بوجود آورد ؟ مردم ؟ نکند که باز دراین زمینه هم مردم گناهکارند ؟!!کودکان کار نتیجه تصمیم گیریهای غلط وشتاب آلود ومغرضانه کسانی بود که با لطایف الحیل فراوان وباکمترین سواد و تخصص از نردبام رانت بالا رفتند …!!!

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*