سرمقاله / روابط عمومی وارتباطات…!!!

محمدراعی فرد
روابط عمومی حلقه ایست که زنجیره افکارعمومی و سازمانهای موجود در جامعه را به یکدیگر متصل کرده ودر اهمیت وجودی وارزشی آن همین بس که آن را هنرهشتم نامیده اند.این حلقه اتصال تقریبا مفقود شده ایست که نه کسی میشناسدش ونه درجایگاه خود قرار دارد ، روابط عمومی معمولا در برخی ادارات وسازمانها ونهادها وارگانهای تبدیل شده اند به ابزاری بنام روابط خصوصی !! وشاید به همین دلیل ساده است  که برخی مدیران نیز هیچ شناخت کافی ازنقش روابط عمومی در ساختارهای اجتماعی وتاثیرات آنها در برآیند اهداف سازمانی ندارند…!! ارتباطات اجتماعی به مرحله ای از اعوجاج وکژی درافتاده که دیگر آن اتصال عاطفی که نسلهای قبل بخاطر دارند در لایه های اجتماعی نسل جدید به چشم نمی آیند…گسستهای طبقاتی و نبود یک سیستم منسجم عدالت محور باعث افزایش واگرایی اجتماعی و ضعف در ساختار های حیاتی آن شده است، حتی این واگرایی اجتماعی را می توان در دنیای غریب مجازی مشاهده کرد ، دنیایی که میتوانست برای جامعه نقش همان حلقه مفقوده را بازی کند اینک تبدیل به جمع اضدادی گردیده که شرح آن رفت…!!!متاسفانه امرمهمی چون روابط عمونی بیشتر بازیچه دست برخی اربابان سیاست و خودمحوری در نزد مدیران گشته واز متن به حاشیه تبدیل شده است…!!روابط عمومی در برخی جوامع تبدیل به انبارهای بزرگی از بنرها وتابلوها وپارچه نوشته هایی شده اند که مناسک و مناسبتها را در چارت وظایف خود قرار داده و بازیگران نقش روزهای تاریخ اند..روابط عمومی ها آنقدر اهداف بزرگ ومهم و برجسته ای دارند که در برخی کشورها یکی ازتخصصی ترین وظایف رابرعهده دارد ، برعکس در برخی دیگر از کشورها بجز بسیار معدود ومحدود از سازمانها ، روابط عمومی اکثریت قاطع آنها ، فقط برای پرکردن چارت سازمانی که ملزم به ایجاد آن هستند ، کاربری دارند…!! مکانی که نه میداند روابط چیست ونه عمومی کدام است ، لذا برخی کسانی  که در مصدر یکی از گلوگاههای اصلی سازمانها ونهادها و ارگانها بنام روابط عمومی در مصدر کار گماره میشوند معمولا سواد لازم دراین بستر را نداشته وتبدیل میشوند به ابزار خواسته های ریاست سازمان مربوطه ، بدون آنکه بدانند یکی از اصلی ترین ومهمترین ابزار هر سازمان دراصل سر آن سازمان است که قدرت مانور و تفکروبرنامه ریزای درراستای اهداف عالیه آن دارد یعنی روابط عمومی آن است…!!اقناع افکارعمومی وپاسخگویی شفاف ودوری از کلی گویی وانشا خوانی وانشانویسی از حداقلهای وظایف هر روابط عمومی است ، حتی روابط عمومیها نقش بسیار ارزشمندی در انسجام و همبستگی اجتماعی دارند وقدرت فرهنگسازی هایی دارند که جامعه به شدت به آن نیازمنداست…!! اینکه به هرمناسبتی ریسه چراغ برسردر ادارات کشیده شود و با به دارکشیدن چندبنر درنقاط مختلف شهرها کلمه روابط عمومی را درزیر شعارهای نخ نماشده وبی محتوا نقش بزنیم نامش روابط عمومی نیست ، اینکه اتاقهای روابط عمومی تبدیل به محفل وگعده های دورهمی برای صرف چای وشیرینی شود  همان روابط خصوصی است که به آن اشارت رفت ،اینکه باچاپ پوستر و عکسهای روتوش شده وشیک سعی دراطلاع رسانی وبنام روابط عمومی داشته باشیم خبطی است که این روزها به وفور تبدیل به چرخه ای معیوب گردیده و هیچکس هم حاضرنیست این نقص بزرگ را دیده و رفع نقص کند ، چراکه سواد چنین هنری درنزد هر کسی نیست. 

 

 

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*