ریا ، متاعی گران تر از جواهر…!!!

امروز خراسان جنوبی – محمدراعی فردmohammad.raeifard99@gmail.com

ریاکاری مخرب ترین و مرگبارترین سلاحی بود که طی چند دهه به دست برخی انسان داده شد که برای بقا و صلاح و پیشرفت باید به آن مجهز می شدند وگرنه بی ریا و مخلص زیستن کاری بود درحد غیرممکن، ریا آنچنان به سرعت تکثیر شد که کم کم خویش را به اصلی مهم درزندگی روزمره  و از اصول مهم برای بالارفتن از پله های ترقی تبدیل نمود !!!ریا یعنی تبدیل به انسانی شوی که نیستی، به حرف هایی مهر صحت گذاری که معتقد نیستی، به اعمالی سرتعظیم فرود آوری که از بن قبول شان نداری، ریا کم کم تو را تبدیل به آدمی می کند که نه حق اظهار نظر دارد و نه حق انتقاد…!!ریا تو را تبدیل به موجودی می کند که قدرت تحلیلت را به فراخور حال سیاست بازیت تعریف می کند، تو را تبدیل به موجودی بی هویت و بی ریشه می کند، ریا چون ویروسی حتی خاندانت را هم درمی نوردد.ریا به تو دروغ می آموزد، تهمت یاد می دهد، حق کشی و حق خوری را مثل آب خوردن برایت توجیه می کند…ریا دینت را نشانه میرود و تو را از درون تخلیه می کند و تمام ناداشته هایت را بر زبانت جاری می کند…!!!ریا که شد جزو اصول مدیریتت، حتی اگر وزیر هم بشوی، وکیل هم بشوی، در اصل این تویی که برده اویی !!وقتی مسئولی برای مقابله با یکی از پدیده های زایشی مدیریت که خود حاصل آن است برای فرار از یک حادثه کوچکی که به طنزی می مانست دوباره پای نماز را به وسط می‌کشد مفهومش جز ریاکاری چیز دیگری را در ذهن متبادر نمی‌کند، مگر همین دانش آموزان نماز را برای شان دفترچه ای نکردید و برای هر رکعتش مهری بر چهارخانه‌های آن نزدید و نمرات انضباط و پرورشی شان را بر تعداد مهرها استوار نکردید؟ گفتن این واقعیات، تلخ می‌کند ذهن هر شنونده ای را، نسل هایی که اینگونه سر برمی دارند و علی رغم تمام سرمایه گذاری‌های مالی و غیرمالی انجام شده عکس العملی چنین را بروز می دهند، مفهومی جز مناسکی بی‌نتیجه را به بار نمی‌آورند…برخیمدیران آموزش و پرورش و حتی معلمین ما نیز آنچنان دهان دوخته اند که به خود اجازه نقد و ارائه را هکار را نمی‌دهند!!!وقتی محصولات صنعتی ما چنین به بن بست کیفیتی می‌رسند نتیجه ریاکاری کسانی بود که تخصص شان در تخطئه فرهیختگان و دانش ورزان این آب و خاک خلاصه شد و همه چیز را از منظر خود سبک و سنگین کردند ..!!وقتی ویدئو به آنچنان خط قرمزی تبدیل شد که داشتنش جرمی نابخشودنی بود، بسیاری ازمدیران در منازل شان استفاده های بهینه از آن می کردند و در مجامع عمومی زبان به تکفیرش گشودند و دیدیم و دیدید که به چه تعفن بازاری ختم شد، بعدترها نوبت به ماهواره ها رسید و سپس علم دیجیتال وقس علیهذا..!!ریا آنچنان بلایی بر سر مردم می آورد که کلماتی چون آزادی و آزادگی به بایگانی تاریخ سپرده می شوند…!!ریا حتی زندگی داخلی خانواده ها را نیز درمی نوردد و چالش‌هایی را به بارآورد که برای خوانش آنها باید سری به دادگاه‌های خانواده، عمومی، کیفری و انقلاب زد..!!اپیدمی ریا کاری بلایی را بر سر مردم آوار می کند که فقط باید به معجزه ای چشم دوخت تا شاید از بین مردم رخت بربندد…!!

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme