رد صلاحیت ها به انتخابات نظام پرستاری هم رسید!

دبیرکل خانه پرستار گفت: چون پیگیرِ مسئله‌ی دوستانِ رد صلاحیت شده بودیم، ما را هم ردصلاحیت کردند!خبر رد صلاحیت برخی کاندیداهای نظام پرستاری در روزهای اخیر اعتراضات جامعه‌ی پرستاری را به دنبال داشته است. یکی از این رد صلاحیت شده‌ها، محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) است.

شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار در این خصوص گفت: رد صلاحیت در این دوره نسبت به دوره‌های قبل بی‌سابقه بوده است.

وی افزود: من و برخی دیگر از دوستان در مرحله‌ی اول تائید شدیم اما زمانی که پیگیر مسئله دوستان رد صلاحیت شده بودیم با من و برخی دیگر از دوستان تماس گرفتند که شما هم رد صلاحیت شدید!