آخرین خبر :

جنجال پارکینگ در شورا

یکصدو نود و ششمین جلسه علنی شورای شهر بیرجند روز گذشته با طرح مصوبات کمیسیون عمران در حالی برگزار شد که پرونده  تامین پارکینگ برای نقاط مختلف شهر بیرجند بار دیگر روی میز شورائیان گشوده و اعضا نظرات مخالف و موافق خود را عنوان کردند که البته طرح این نظریات خالی از حاشیه و بحث و جدال نبود.
موضوع از این قرار است که شرکت تعاونی سجاد فرهنگیان برخلاف پروانه، به جای سه واحد تجاری ۱۰ واحد در یک ملک واقع در خیابان مدرس  احداث کرده بدون اینکه برای واحدهای مازاد بر پروانه، پارکینگی تامین کرده باشد. رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند در این زمینه توضیح داد که : این مجموعه قرار بوده از زیر زمین بعنوان انباری استفاده کند اما در حال حاضر آن را تجاری کرده و توافقات اولیه را زیر پا گذاشته است و کمیسیون پرداخت جریمه تامین پارکینگ برای واحدهای مازاد را تصویب کرده است.
پارکینگ خط قرمز شورا ؛ در عمل ثابت شود
طرح این موضوع در جلسه شورا موجی از مخالفت ها و موافقت ها را در پی داشت. دکتر بهترین بعنوان مخالف این مصوبه گفت: این مجموعه تخلفی کرده و پروانه ساختش را زیر پا گذاشته بنابراین نباید به این راحتی با پرداخت جریمه از تامین پارکینگ سر باز بزند. وی با تاکید بر اینکه در خیابان مدرس مشکل تامین پارکینگ وجود دارد و مردم در رفت و آمد مشکل دارند، افزود: همیشه از پارکینگ بعنوان خط قرمز شهر بیرجند یاد می شود ولی در عمل باید این ثابت شود و در مورد این ملک باید مالک در همان بلوک پارکینگ لازم را برای مردم تامین کند.
پاک کردن تخلف با پول ظالمانه است
دکتر حسنی صفت دیگر عضو مخالف این مصوبه با بیان اینکه عدالت حکم می کند مالک ملزم به تامین پارکینگ شود،  گفت: هزینه ای که قرار است بعنوان جریمه از مالک گرفته شود حدود ۱۰۰ میلیون تومان می شود و جای این سوال باقی است که آیا شهرداری  می تواند با این پول، پارکینگ که هزینه بالایی را می طلبد  احداث کند؟ وی با بیان این عبارت که این مالک اوفوالعهد می کرد ولی این کار را نکرده است افزود: ظالمانه است که این تخلف با پول پاک شود.
رئیس شورای شهر بیرجند نیز با اشاره به مشکلاتی که برای پارک در خیابان مدرس وجود دارد، افزود: در مورد این ملک مساحتی اضافه نشده ولی تفکیک داخلی صورت گرفته و تعداد واحدهای تجاری از ۳ به۱۰ مورد افزایش یافته است. صباغ رئیس کمیسیون عمران در مقابل این اظهار نظرها اینگونه عنوان کرد که: مالک باید به ازای هر ۲۵ متر یک پارکینگ تامین کند و در مورد ملک مد نظر هزینه پارکینگ سه طبقه اخذ شده و خود مالک که نمی تواند نسبت به تامین پارکینگ در همان بلوک اقدام کند و این کار شهرداری است.
شورا نباید سر پارکینگ کوتاه بیاید  
قالیبافان نائب رئیس شورا در ادامه افزود: باید ببینیم طرح تفضیلی در این زمینه چه قانونی دارد و بر همان اساس عمل کرد که دکتر بهترین در اعتراض به این اظهار نظر گفت: اگر قرار است بر اساس ضوابط عمل شود چرا این پرونده در جلسه  عنوان شده و بهتر است شورا تعطیل و سیستماتیک ضوابط اجرایی شود.
وی ادامه داد: ما نباید به هیچ عنوان زیر بار کمبود پارکینگ برویم و نباید سر پارکینگ کوتاه بیاییم. نیک دیگر عضو شورا با بیان اینکه پارکینگ خط قرمز همه اعضای شورا هم هست، افزود: نمی توان ضوابط طرح تفضیلی را هم نادیده گرفت و ما در مورد این پرونده از تامین پارکینگ عدول نکردیم بلکه می گوییم شهرداری پول جریمه پارکینگ را دریافت کند بعد نسبت به تامین پارکینگ اقدامات لازم را صورت دهد.
شهرداری با تجمیع جریمه ها، پارکینگ بسازد
سلیم دیگر عضو شورا نیز در ادامه با توجه به بحث های تندی که میان اعضا در این زمینه صورت گرفت  با بیان اینکه همه ۱۱ عضو شورا دلسوزند و می خواهند گرهی ر ا باز کنند، اذعان داشت: شاید شهرداری با ۱۰۰ میلیون تومان نتواند پارکینگ بسازد اما با ۱۰۰ تا ۱۵ میلیون تومان که بعنوان جریمه پارکینگ از متخلفان می گیرد می تواند بعد از مدت زمانی پارکینگ بسازد بنابراین اگر قرار باشد هر کسی خودش پارکینگ تامین کند هرج و مرج در شهر راه می افتد و بی برنامگی رخ می دهد.
 عدم پیش بینی زمین در خیابان مدرس برای پارکینگ
در ادامه دکتر حسنی صفت با طرح موضوعی دیگر  اینگونه عنوان کرد که : آیا شهرداری یک میلیارد پولی را که از محل پارکینگ برای رفع نیازش برداشته به حساب برگردانده یا اینکه مصداق عبارت  کی داده کی گرفته  می شود. وی با انتقاد از عملکرد شهرداری در عدم پیش بینی زمین برای تامین پارکینگ در خیابان مدرس افزود: تا کنون برای تامین پارکینگ در این خیابان چه اقدامی صورت گرفته است.
چرا خودزنی می کنید
سلیم عضو شورا بعد از این سخنان اذعان داشت: چرا خود زنی می کنید شهرداری با مصوبه شورا این پول را برداشت کرده و قرار شده در مدت سه ماه برگرداند. نیک دیگر عضو شورا در ادامه گفت: شهرداری این پول را برگردانده و شهردار هم در جلسات آن را عنوان کرده است و در حال حاضر خیابان سه راه اسدی در اولویت تامین پارکینگ قرار دارد. دکتر بهترین در ادامه در پاسخ به این اظهار نظر اذعان داشت: اگر این خیابان در اولویت است چرا تعریض خیابان های مدرس و طالقانی را در دستور کار دارید آیا قرار است در آنجا سیرک راه بیندازید یا ترافیک را برای مردم حل کنید. نیک نیز با اشاره به مصوبه شورا گفت: خود شماها احداث پارکینگ را در سه راه اسدی مصوب کرده اید روی هوا که نمی شود کاری انجام داد و با حرف هم کار درست نمی شود.
احداث پارکینگ خیابان اسدی اولویت فعلی شهرداری
صباغ دیگر عضو شورا در ادامه افزود: برای احداث پارکینگ با توجه به پول شهرداری باید اولویت بندی کرد و در حال حاضر با توجه به رفت و آمد مردم در بازار و ترافیک خیابان منتظری و حکیم نزاری اولویت با پارکینگ سه راه اسدی است. بهترین هم گفت: با چنین شرایطی تا ۱۰ سال آینده هم نمی توان شاهد رفع مشکل ترافیک مدرس و طالقانی بود پس اگر قرار نیست مشکلی حل شود پس مشکلی اضافه نکنید.
پاسخ شهردار   
شهردار بیرجند نیز که در این موقع وارد جلسه شد در پاسخ به مسائل مطرح شده گفت: اگر شهرداری پولی از حسابی برداشت کرده با مصوبه شورا بوده و در مورد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی که از حساب پارکینگ برداشت شده مقرر شده بر اساس مصوبه شورا سه ماهه برگردانده شود که در کمتر از این زمان این اتفاق افتاده است. دکتر مدیح در پاسخ به اعتراضات اعضا در مورد کم کاری شهرداری برای تامین پارکینگ افزود: شهرداری برای پارکینگ خیابان جمهوری تاکنون ۳ میلیارد تومان هزینه کرده و برای تامین پارکینگ خیابان منتظری دو زمین را جانمایی کرده است و برای خیابان مدرس با تعاون روستایی از سال گذشته وارد مذاکره شده ایم که نتیجه مذاکرات هفته آینده به شورا ارسال خواهد شد.
قرار نیست مشکل ۲۰ ساله ۲ ساله رفع شود
وی ادامه داد: کار قفل شده ۲۰ ساله درخیابان های طالقانی و مدرس قرار نیست دو ساله رفع شود چرا که در این دو خیابان هر چقدر توانسته اند مغازه واگذار کرده اند بدون اینکه برای پارکینگ آن چاره اندیشی شود.
هزینه جرایم  پارکینگ در غیر محلش آسیب به مردم
وی با بکار بردن این عبارت که ما استفاده از حساب پارکینگ را چون متعلق به مردم است  حرام می دانیم و به موقع  و حتی زودتر این پول برگشت داده شده است، ادامه داد: پولی که بابت پارکینگ گرفته می شود باید در شعاعی مناسب، زمینی برای آن تهیه شود و اگر  قرار باشد در این مورد همانند گذشته پولی گرفته شود و در محل خودش هزینه نشود آسیب به مردم است.
خلاف ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ حلال و با پول رفع می شوند
بهترین در این جلسه با انتقاد از شرایطی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای افزایش تخلف فراهم شده، گفت : در این کمیسیون تخلفات با پرداخت پول حلال و رفع می شوند و ما زمینه را برای تخلف فراهم کرده ایم. وی ادامه داد: کمیسیون ماده ۱۰۰ ورودی های زیادی دارد و منبع درآمد شهرداری شده و این خیلی بد است که خلاف را با پول حل کنیم. سلیم بعد از طولانی شدن جر و بحث بر سر این موضوع و اصرار دکتر بهترین و حسنی صفت بر سر مواضعشان اینگونه ادامه داد که : فرمایشات شما به رفع مشکلات چه کمکی می کند باید دید در طرح تفضیلی چه آمده است. شهردار بیرجند در اینجا با اشاره به  پرداخت برخی  هزینه ها مانند هزینه پارکینگ در نقاط مختلف شهر بیرجند و افزایش نرخ ها در دفترچه عوارض ۹۶ با اعتراض حسنی صفت مواجه شد که تقسیم شهر بیرجند در پرداخت این هزینه ها به دو منطقه ظالمانه است ، گفت : باید در مناطق مختلف این هزینه ها متفاوت باشد.
به حاشیه نروید
دکتر زنگویی در ادامه این مباحث با بیان اینکه لطفا به حاشیه نروید از مناظره بین اعضا انتقاد کرد. یزدان شناس از دیگر اعضای شورا خواستار برنامه ریزی برای رسیدگی به وضعیت پارکینگ در شهر بیرجند شد و افزود : موضوع پارکینگ به موضوعی حاد برای شهر بیرجند تبدیل شده و این مشکل متعلق به الان نیست بنابراین باید یک برنامه ریزی و چشم اندازی روشن برای آن تعریف کرد. وی افزود: سالانه پلاک زنی هزار تا دو هزار خودرو روند خطرناکی است که باید از آسیب های آینده آن پیشگیری کرد.
انتقاد شهردار از تبدیل شورا به میز مناظره
شهردار بیرجند در ادامه از تبدیل شدن شورا به میز مناظره انتقاد کرد و صباغ عضو شورا نیز خواستار واگذار ی برخی کارها به اهلش شد که با مخالفت بهترین روبرو شد مبنی بر اینکه : آیا در شورا امور به اهلش واگذار شده و به نظر من کسی که تخلفی در حوزه تامین پارکینگ داشته باشد باید به اشد مجازات محکوم شود.  در اینجا آرزومندان معاون شهردار که بنا به درخواست شهردار مدارک و فیش های پول واریزی پارکینگ ها را بنا به درخواست برخی از اعضای شورا در دست داشت وارد صحن علنی شورا شد و گفت : تا الان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بازپرداخت شده و مبلغ ۲۴۵ میلیون تومان دیگر امروز واریز می شود. هر چند این مدارک به اطلاع اعضای شورا رسید اما دکتر بهترین و حسنی صفت خواستار مشاهده فیش ها شدند و اینگونه عنوان کردند که برخلاف مصوبه این پول در چند نوبت برداشت و هنوز بطور کامل برگردانده نشده است. دکتر زنگویی نیز در انتها با انتقاد از این نوع برخورد اعضا در جلسات گفت: بجای تشکر از عملکرد شهردار بدنبال نقطه ضعف هستیم  و درست نیست عنوان شود کی داده کی گرفته و ایراد گرفتن راحت است و بهتر است طرحی برای مشکلات ارائه دهید که دکتر حسنی صفت در پاسخ عنوان کرد: وظیفه شهرداری است که طرح ارائه دهد.
دکتر طاهری دیگر عضو شورا نیز از شهرداری بعنوان مجری مصوبات شورا یاد کرد و افزود: نباید خارج از آنچه تصویب کردیم از شهردار بازخواست کنیم و بهتر است حرمت ها حفظ شود.
شهردار : ما چوب مناظره اعضای شورا را می خوریم
حسنی صفت که هم چنان بر مواضع قبلی خود پافشاری می کرد در ادامه تصریح کرد : حساب پارکینگ به حیات خلوت شهرداری تبدیل شده که هر وقت بخواهد از آن برداشت می کند. شهردار هم درمقام پاسخ گفت: خود شما مصوب کردید که هر وقت لازم بود از این حساب برداشت کنیم شما به دنبال چه هستید شورا باید راهگشا باشد این بجای خسته نباشید است. مدیح ادامه داد: ما چوب مناظره اعضای شورای شهر را می خوریم شما باید از ما کار بخواهید. حسنی صفت هم گفت: ما از شهردار تشکر می کنیم ولی قرار نیست همیشه عملکردها را ستود و در مقابل مشکلات به به و چه چه گفت.
همچنین در این جلسه چندین مصوبه دیگر کمیسیون عمران مطرح شد که از جمله توافق فرماندهی  سپاه انصارالرضا (ع) و شهرداری مبنی بر عقب نشینی این مجموعه از فلکه ابوذر تا ابتدای پاسداران بود که در این زمینه مقرر شد هیات کارشناسی با برآورد قیمت ها نسبت به تهاتر زمین در مسیر تعریض با هزینه پروانه اقدام کند. هم چنین مقرر شد با توجه به اعلام آمادگی سپاه زمین این مجموعه در انتهای ۲۰ متری مدرس تملک تا این محور بازگشایی و از بن بست خارج شود. هم چنین از دیگر مصوبات این جلسه شورا با توجه به حجم درخواست ها این بود که برای تامین پارکینگ املاک در کوچه ۴ متری مشکلی وجود ندارد. از دیگر مصوبات جلسه روز گذشته تملک ۱۹ متر از زمین تجاری یک ملک ۲۵ متری در فلکه اول مدرس در راستای طرح تعریض بود.
در حاشیه
*نیک عضو شورا از درج برخی موضوعات در رسانه ها از سوی برخی اعضا بعنوان کار تبلیغاتی یاد کرد.
*قالیبافان در انتهای جلسه با انتقاد از عملکرد برخی رسانه ها گفت: رسانه ها برای فروش بیشتر مطالبی از جلسات شورا منعکس کرده اند که واقعیت ندارد.
* دکتر حسنی صفت بعد از اینکه هم چنان بر مواضع خود پافشاری می کرد قبل از اتمام کامل جلسه صحن شورا را ترک کرد.

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme