جدیدترین آمار آموزش عالی؛ جدول آمار دانشجو در استانها/ علوم انسانی بیشترین طرفدار را دارد

شناسهٔ خبر: ۳۸۵۲۶۹۳ –
جدیدترین آمار آموزش عالی نشان می دهد از میزان بیش از ۴ میلیون دانشجو در کشور، ۵۴ درصد در بخش دولتی تحصیلی می کنند و گروه علوم انسانی و مقطع کارشناسی بیشترین میزان دانشجو در کشور را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این آمار که مربوط به سال ۹۴-۹۵ می شود، از میان ۴ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۳۸۳ دانشجوی کل کشور استان تهران با تعداد ۸۷۲ هزار و ۹۶۴ نفر بیشترین میزان دانشجو و استان ایلام با ۳۹ هزار و ۷۰۱ نفر کمترین میزان دانشجو را دارد.

همچنین استان سمنان با ۱۴۶۸۲ نفر دارای بیشترین تعداد دانشجو در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و استان سیستان و بلوچستان با ۳۶۴۸ نفر دارای کمترین تعداد دانشجو در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. این آمار براساس پیش بینی جمعیت سال ۱۳۹۴ مرکز آمار ایران اعلام شده است و میانگین کل کشور ۵۵۲۰ نفر است.

میانگین درصد دانشجویان زن در کل کشور ۴۶.۱ درصد است و بیشترین درصد دانشجویان زن به ترتیب در استان های البرز، اصفهان و چهارمحال و بختیاری حضور دارند و استان های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی به ترتیب کمترین میزان درصد دانشجوی زن را دارند.

میانگین درصد دانشجویان دولتی در کل کشور ۵۴.۱ درصد است. استان های خراسان جنوبی، ایلام و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین درصد دانشجوی دولتی را دارند و استان های قزوین، مازندران و مرکزی دارای کمترین درصد دانشجوی دولتی هستند.

استان دانشجو دانشجوی زن (درصد) دانشجوی دولتی (درصد) تعداد دانشجو در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت
آذربایجان شرقی ۲۰۷۹۹۱ ۴۱.۸ ۵۰.۶ ۵۴۲۵
آذربایجان غربی ۱۲۸۸۵۶ ۴۲.۷ ۵۸.۰ ۳۹۷۵
اردبیل ۶۲۹۷۹ ۴۳.۱ ۵۹.۵ ۴۹۰۱
اصفهان ۲۹۸۸۵۶ ۴۹.۱ ۵۱.۴ ۵۹۱۸
البرز ۱۱۵۰۹۱ ۵۱.۸ ۶۱.۳ ۴۴۳۷
ایلام ۳۹۷۰۱ ۴۵.۵ ۷۲.۵ ۶۸۳۳
بوشهر ۶۶۰۳۵ ۳۸.۲ ۵۷.۶ ۵۸۸۰
تهران ۸۷۲۹۶۴ ۴۸.۴ ۴۹.۹ ۶۸۸۲
چهارمحال و بختیاری ۴۶۲۲۹ ۴۸.۶ ۷۰.۲ ۴۹۵۵
خراسان جنوبی ۴۵۴۷۸ ۴۴.۹ ۷۴.۲ ۵۹۱۴
خراسان رضوی ۲۶۹۶۳۰ ۴۷.۶ ۵۵.۲ ۴۲۴۴
خراسان شمالی ۴۱۰۳۴ ۴۵.۲ ۶۱.۷ ۴۵۱۴
خوزستان ۲۴۴۷۵۷ ۴۲.۹ ۴۷.۷ ۵۱۱۱
زنجان ۶۰۲۵۸ ۴۴.۹ ۵۸.۷ ۵۶۹۵
سمنان ۹۸۸۰۷ ۴۵.۹ ۵۷.۶ ۱۴۶۸۲
سیستان و بلوچستان ۱۰۱۸۲۲ ۴۳.۸ ۷۰.۵ ۳۶۴۸
فارس ۲۳۳۰۴۷ ۴۷.۳ ۵۰.۶ ۴۸۷۳
قزوین ۱۰۷۳۳۷ ۴۵.۰ ۳۵.۱ ۸۵۸۷
قم ۷۱۷۸۴ ۴۵.۹ ۵۸.۹ ۵۸۱۲
کردستان ۶۲۹۱۶ ۴۳.۶ ۶۴.۳ ۴۰۹۹
کرمان ۱۵۶۸۸۷ ۴۷.۸ ۶۴.۰ ۵۰۳۳
کرمانشاه ۹۲۴۵۷ ۴۴.۰ ۵۹.۸ ۴۶۷۷
کهگیلویه و بویراحمد ۴۹۷۴۳ ۳۸.۵ ۵۸.۸ ۷۰۷۶
گلستان ۸۲۴۹۹ ۴۶.۳ ۴۹.۳ ۴۳۳۵
گیلان ۱۳۱۸۵۸ ۴۶.۴ ۴۸.۷ ۵۱۸۵
لرستان ۹۲۲۰۴ ۴۴.۶ ۶۱.۰ ۵۰۷۷
مازندران ۲۲۲۰۳۳ ۴۵.۵ ۴۶.۲ ۶۹۷۸
مرکزی ۹۵۲۰۸ ۴۱.۵ ۴۷.۸ ۶۴۷۷
هرمزگان ۷۷۶۵۹ ۴۵.۰ ۵۳.۸ ۴۵۴۱
همدان ۸۸۴۲۷ ۴۶.۸ ۶۷.۵ ۴۹۲۶
یزد ۸۳۸۳۶ ۴۵.۷ ۶۱.۵ ۷۶۹۸
کل کشور ۴۳۴۸۳۸۳ ۴۶.۱ ۵۴.۱ ۵۵۲۰

کاهش ۴ هزار نفری تعداد دانشجویان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

آمار آموزش عالی کشور نشان می دهد که تعداد دانشجویان کل کشور نسبت به سال تحصیلی ۹۴-۹۳ کاهش داشته است. در دوره تحصیلی گذشته تعداد ۴ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۵۸۱ دانشجو بودند که این آمار در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ تعداد ۴۶۳ هزار و ۱۹۸ نفر کاهش داشته است.

آمار توزیع ثبت نام شدگان موسسات آموزش عالی کشور به تفکیک دوره تحصیلی نیز نشان می دهد که در سال تحصیلی ۹۵-۹۴، میزان ۵۸ درصد در بخشی دولتی و ۴۲ درصد در بخش غیر دولتی تحصیل می کنند.

تعداد ۳۱۳ هزار و ۲۷۰ نفر در مقطع کاردانی، ۵۶۱ هزار و ۳۰۰ نفر در مقطع کارشناسی، ۲۵۹ هزار و ۵۳ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، ۱۲ هزار و ۷۲۰ نفر در مقطع دکتری حرفه ای و ۲۸ هزار و ۵۵۴ نفر در مقطع دکتری تخصصی و در مجموع یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۹۷ نفر در این سال تحصیلی ثبت نام شده اند.

همچنین بر اساس آمار دانشجویان موجود موسسات آموزش عالی کشور به تفکیک دوره تحصیلی، سهم بخش دولتی ۵۴.۱ درصد است. بخش غیردولتی نیز سهمی ۴۵.۹ درصدی از میزان دانشجویان کل کشور دارد.

مقایسه آمار آموزش عالی در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با سال تحصیلی ۹۵-۹۴ نشان می دهد که سهم بخش دولتی در آموزش عالی به نسبت دوره قبل حدود دو درصد کاهش یافته است و از ۵۶.۴ درصد سهم بخش دولتی در تعداد دانشجویان دوره قبلی به سهم ۵۴.۱ درصدی رسیده است.

تعداد ۸۲۲ هزار و ۳۴۵ دانشجو در مقطع کاردانی، ۲ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۶۶ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۷۷۴ هزار و ۷۷۶ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، ۷۸ هزار و ۱۵ دانشجو در مقطع دکتری حرفه ای و ۱۱۵ هزار و ۱۹۱ دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و در مجموع ۴ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۳۸۳ نفر در این دوره تحصیلی دانشجو هستند.

به این ترتیب بیشترین میزان دانشجویان کشور معادل ۵۸.۸ درصد در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند.

پس از کارشناسی ها، ۱۸.۹ درصد در مقطع کاردانی، ۱۷.۸ درصد در مقطع کارشناسی ارشد، ۲.۶ درصد در مقطع دکتری تخصصی و ۱.۸ درصد در مقطع دکتری حرفه ای تحصیل می کنند.

همچنین بیشترین تعداد دانشجویان کشور در گروه علوم انسانی تحصیل می کنند. ۴۶.۱ درصد دانشجویان کشور در این گروه هستند و پس از آن گروه فنی مهندسی با ۳۰.۲ درصد دانشجویان قرار دارند.

گروه هنر با ۷.۸ درصد، گروه علوم پایه با ۵.۹ درصد و گروه علوم پزشکی با ۵.۷ درصد در رده های بعدی قرار دارند. ۴.۳ درصد دانشجویان کشور نیز در گروه کشاورزی و دامپزشکی تحصیل می کنند.

آمار توزیع دانش آموختگان موسسات آموزش عالی کشور به تفکیک دوره تحصیلی سال ۹۳ – ۹۲ نیز نشان می دهد که بیشترین آمار دانش آموختگان مربوط به بخش دولتی است. ۵۶.۳ درصد در بخش دولتی و ۴۳.۷ درصد در بخش غیردولتی و در مجموع ۸۵۹ هزار و ۶۹۷ نفر در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی  ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی در این دوره تحصیلی دانش آموخته شده اند.

آمار آموزش عالی در حوزه اعضای هیات علمی دانشگاه ها نیز نشان می دهد که ۵۵.۴ درصد اعضای هیات علمی تمام وقت موسسات آموزش عالی کشور در بخش دولتی و ۴۴.۶ درصد در بخش غیردولتی فعالیت می کنند.

از مجموع ۸۰ هزار و ۹۷ عضو هیات علمی، ۴ هزار و ۶۲۹ نفر در مرتبه استاد، ۹ هزار و ۸۰۶ نفر در مرتبه دانشیاری، ۳۷ هزار و ۴۷۷ نفر در مرتبه استادیاری، ۲۷ هزار و ۹۶۱ نفر در مرتبه مربی، ۲۲۴ نفر در مرتبه مربی آموزشیار هستند.

در واقع ۴۶.۸ درصد اعضای هیات علمی کشور در مرتبه استادیاری هستند، ۳۴.۹ درصد در مرتبه مربی و ۱۲.۲ درصد در مرتبه دانشیاری قرار دارند. در این میان تنها ۵.۸ درصد اعضای هیات علمی کشور در مرتبه استادی هستند. ۰.۳ درصد افراد در مرتبه مربی آموزشیاری هستند.

نمودار درصد اعضای هیات علمی هم نشان می دهد که بیشرین اعضای هیات علمی با ۳۲.۳ درصد در گروه علوم انسانی هستند. گروه فنی مهندسی با ۲۲.۵ درصد در مرتبه بعدی قرار دارد. گروه علوم پزشکی با ۱۸.۴ درصد، گروه علوم پایه با ۱۴.۶ درصد، کشاورزی و دامپزشکی با ۹ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. گروه هنر با ۳.۲ درصد کمترین میزان هیات علمی را دارد.

این نکته قابل توجه است که تعداد اعضای هیات علمی در سال تحصیلی ۹۴-۹۳، ۷۶ هزار و ۱۲۹ نفر بود که این میزان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به ۸۰ هزار و ۹۷ عضو هیات علمی افزایش یافته است. سهم استاد تمام در دانشگاهها نیز در گذشته ۵.۳ درصد بود که این میزان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به ۵.۸ افزایش یافته است.

به نظر می رسد با طی کردن روند صعودی نسبت جذب هیأت علمی به پذیرش دانشجو، نسبت استاد به دانشجو که یکی از مهمترین شاخصه های آموزش عالی موفق است بهتر شود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*