مجریان«هلال»میخواهنددرسایه بمانند/توقف «هلال» پشت سد پارکینگ

به سفارش کجا در مورد «هلال» گزارش نوشته اید ؟ حتما شورای شهر خواسته این کار را بکنید ، مگر شما می توانید، چنین مطالبی بنویسید؟ فروش ما پس از گزارش شما افت کرده است …

از جملاتی که اعتراض گونه مطرح می کند، مشخص می شود در دفتر فروش پروژه «هلال» بیرجند مشغول است . این واکنش پس از چاپ اولین سری از مجموعه گزارش های پروژه ای منسوب به هلال احمر در بیرجند با عنوان نیمه پنهان «هلال» دریافت شد.اما فقط یک واکنش در اعتراض به تهیه و چاپ این گزارش بدون اینکه به انبوه سوالات درباره تاخیر پروژه با وجود بخشودگی عوارض شهری، بلاتکلیفی مشکل پارکینگ، فروش واحدها بدون اعلام زمان تحویل ، تغییر در نمای پروژه و تضییع حق برخی خریداران و … پاسخی داده شود،گویی مجریان « هلال » می خواهند در سایه بمانند.

DSC_3293_resize

پس از تصویب خواسته شرکت سرمایه گذاری هلال مبنی بر تمدید پروانه پروژه «هلال» با رایی شکننده در شورای شهر ، زمان کوتاهی برای عمل به تعهدات از جمله تامین پارکینگ این پروژه بزرگ در خیابان پر ازدحام بیرجند باقی است .سرمایه گذاران «هلال» بر اساس این مصوبه و برای استفاده از امتیازاتی مثل بخشودگی عوارض، حدود دوماه دیگر وقت دارند تا کار را تمام کنند اما هنوزحتی تکلیف پارکینگ مشخص نیست. تکلیفی که ماجرایی پیچیده دارد.

بر اساس اولین توافقنامه شهرداری و هلال احمر و صورتجلسه شماره ۲۵۵ شورای شهر بیرجند در سال ۱۳۹۰ ، مجری طرح موظف شده است پارکینگ پروژه را طبق ضوابط طرح تفصیلی به ماخذ ۱۰۰ درصد تامین کند.در این صورتجلسه برای شفافیت بیشتر این الزام آمده است «صدی بیست و پنج در محل و مابقی پارکینگ در محدوده خیابان طالقانی و صرفا در بلوک تامین شود. گویا امضاکنندگان این سند رسمی تفاوتی بین یک شرکت سهامی خاص و مجوعه دولتی جمعیت هلال احمر قائل نشده اند.

پس از مدتی با استناد به نامه شماره ۱۶۴۵۱/۱۶/۱ شهرداری بیرجند شرکت سرمایه گذاری هلال در خواست می کند کاربری طبقه پارکینگ پروژه را برای احداث مجتمع آب درمانی تغییر دهد و ۲۵ درصد پارکینگ توافق شده در محل پروژه را هم درفضای محدوده تامین کند.در این نامه عباسعلی مدیح، شهردار بیرجندبرای شورای شهر نوشته است شرکت سرمایه گذاری هلال احمر تقاضای تغییر کاربری پارکینگ به مجموعه آب درمانی و سالن های توانبخشی نموده است و از طرفی موافقت خود را مبنی بر تامین ۱۰۰ درصد پارکینگ و حتی بیشتر از آن را نیز با این توضیح که شهرداری اقدامات لازم در خصوص تملک ملک ورثه … را که در ضلع جنوب ساختمان هلال احمر (با کاربری پارکینگ) قرار دارد انجام دهد.سپس ارزش تقویمی آن را به نرخ روز از هلال احمر اخذ نماید و هلال احمر نیز پس از احداث پارکینگ جهت بهره برداری عموم آن را در اختیار شهرداری قرار دهد. ضمنا با توجه به بند ج مصوبه فوق الذکر حداکثر زمان ساخت ملک ۳۰ماه تعیین گردیده است. رد غیر اینصورت مصوبه لغوو کان لم یکن تلقی خواهد شد.

نامه به شورای شهر می رسد. زنگویی، رئیس شورا بیستم دی ۹۳ به شهردار می نویسد؛ در خصوص تقاضای شرکت سرمایه گذاری هلال احمر مبنی بر تغییر کاربری پارکینگ به مجموعه آب درمانی و سالن های توانبخشی مراتب در جلسه مورخ ۱/۱۰/۹۳ کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی دقیق کروکی ، محل پیشنهادی پارکینگ ها و زیر بنای محل احداثی ، کاربری ملک و تعداد پارکینگ مورد نیاز با کلیه مشخصات جانمایی مربوط به پارکینگ مکانیزه یا به صورتی که تامین پارکینگ صورت گیرد حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به شورا گزارش نماید.

۱۸ روز می گذرد هنوز از شهرداری خبری نیست. زنگویی دوباره دست به قلم می شود .

شهردار محترم بیرجند

سلام علیکم

احتراما پیرو نامه شماره ۱۹۱۲/ش-۲۰/۱۰/۹۳ در خصوص تقاضای شرکت سرمایه گذاری هلال احمر مبنی بر تغییر کاربری پارکینگ به مجموعه اب درمانی و سالن های توان بخشی دستور فرمایند با توجه به اتمام مهلت تعیین شده اطلاعات درخواستی را در اسرع وقت به این شورا ارسال نمایند.

زنگویی نامه ای از شرکت سرمایه گذاری هلال دریافت کرده است ، نامه ای که یادآوری می کند دوماه از اعلام آمادگی این شرکت برای سرمایه گذاری در ساخت پارکینگ جنب خیابان پر ازدحام طالقانی می گذرد و تاکنون پاسخی در یافت نشده است . قائم موهبتی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هلال احمردر این نامه طوری با استفاده از کلمات ، سرمایه گذاری این شرکت در احداث پارکینگ را پررنگ می کند گویی به کل فراموش کرده است که برای تامین پارکینگ پروژه بزرگ هلال در خیابان شلوغ بیرجند تعهد دارد و این کار جز باید های پروژه است طوری که اگر انجام نشود امتیازات و مصوبات برای «هلال» کم لن یکن است.

۲۹ بهمن ۹۳ علی حسینی ، سرپرست شهرداری منطقه ۲ گزارشی درباره پروژه برای مدیح می فرستد؛ «برابر سوابق موجود در پروانه صادره تجدید بنا ۴۷۸۸۰-۱۶/۱۲/۹۰ تعداد ۵۰ واحد پارکینگ معادل ۱۴ درصد مجموع ۳۶۷ واحد پارکینگ مورد نیاز مجموعه در طبقه دوم زیر زمین برابر نقشه های پروانه تایید و سایر پارکینگ های مورد نیاز می بایست در محدوده طالقانی (صرفا داخل بلوک) تامین گردد.لذا مراتب با توجه به مرحله ساختمانی ملک(اجرای اسکلت)و مغایرت وضعیت موجودبا نقشه های تایید شده شهرداری و همچنین اظهارات مالک مبنی بر درخواست تغییر کاربری طبقه زیر زمین فوق الذکر جهت اقدامات بعدی به پیوست مستندات ارسال می گردد.شهردار با ارسال تصویر نامه شهردار منطقه دو برای شورا پاسخ رئیس شورا را می دهد.

ریس شورا ۱۱ بهمن ۹۳ تکلیف را برای شرکت سرمایه گذاری هلال احمر می نویسد «تقاضای شرکت مذکور مبنی بر تغییر کاربری پارکینگ پروژه مجتمع تجاری اداری هلال احمر بیرجند در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۹۳ شورا مطرح ، باتوجه به توضیحات ارائه شده و بررسی های لازم و اظهار نظر کمیسیون عمران شهری و توسعه پایدار شورا اسلامی شهر بیرجند پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا مقرر گردید شرکت محترم سرمایه گذاری هلال احمر الزما بایستی نسبت به تامین پارکینگ مورد نیاز برابر تفاهم نامه اقدام لازم معمول نماید.

در تفاهم نامه، تامین ۲۵ درصد پارکینگ در محل پروژه و مابقی در محدوده (الزاما داخل بلوک) مقررشده است.اما براساس اطلاعات بدست آمده هنوز هیچ اقدامی برای ساخت این پارکینگ در محل پروژه انجام نشده است.

نتیجه درخواست شرکت سرمایه گذاری هلال برای تغییر کاربری پارکینک مشخص می شود. پس از آن دوباره رئیس شورا در نامه ای به شهردار می خواهد وضعیت تمدید پروانه و تامین کسری پارکینگ های پروژه مذکور گزارشی تهیه و به شورا ارسال شود.این نامه اول مرداد ۱۳۹۴ نوشته شده است.

زنگویی بار دیگر ۱۲ شهریور ۹۴ این درخواست را در نامه ای به شهردار تکرار می کند. و نامه سوم مبنی بر اقدام فوری برای اجرای همین درخواست در ۱۱آبان ۹۴ با امضای رییس شورا برای شهردار ارسال می شود.

۴ آذر ۹۴ سرپرست شهرداری منطقه ۲ در خصوص وضعیت ملک هلال احمر گزارش می دهد «ملک هلال احمر ، واقع در نبش طالقانی ۱۰ دارای تخلف زیر بنایی و کسری پارکینگ (عدم تامین پارکینگ در ملک و حذف سازه) بوده و دارای درخواست تمدید پروانه جریانی در مرحله درآمد و در خواست عدم خلاف جریانی در مرحله کنترل فنی می باشد و جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ارسال گردیده است.شهردار فوری این گزارش را به شورای شهر ارائه می دهد.

پس از این در نامه ای که دکتر زنگویی در تاریخ ۸/۱۲/۹۴ با شماره ۲۷۵۰/۹۴/ش به شهرداری می نویسد، جهت جریان کمی تغییر می کند .

شهرداری محترم بیرجند

سلام علیکم

احتراما،بازگشت به نامه شماره ۲۱۳۰۳/۹۴/۱-۲۲/۱۰/۹۴ موضوع ارسال گزارش پروژه هلال احمر، مراتب در جلسه مورخ ۳/۱۲/۹۴ شورا مطرح، با توجه به توضیحات ارائه شده و بررسی های لازم و اظهار نظر کمیسیون عمران شهری و توسعه پایدار شورای اسلامی بیرجند ، پس از بحث و تبادل نظربه اتفاق ارا مقرر گردید شهرداری در خصوص تامین پارکینگ پروژه هلال احمر خیابان طالقانی برابر ضوابط و مقررات شهرسازی و بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۵۵ مورخ ۱۱/۳/۹۰ ، در اسرع وقت اقدام لازم به عمل آورد.

در این نامه به صورت شفاف اعلام می شود، بخشی از مسئولیت تامین پارکینگ بر اساس ضوابط و صورتجلسه ابتدایی به عهده شهرداری است.

به گفته یکی از اعضای شورای شهر.بااینحال حتی برای ۲۵ درصد تعیین شده در محل ساخت هم فکری نکرده اند و همان طور که می خواهند پروژه را پیش می برند.

مشکل تامین پارکینگ به عنوان یکی از ستون های اصلی تداوم اجرای این پروژه با وجود مهلت دوماهه شرکت سرمایه گذاری هلال همچنان حل نشده باقی است و سوالات در این زمینه در صورت جوابگویی رئیس شورای شهر به پاسخی شفاف تر می رسد اما دکتر زنگویی این هفته هم به وعده اش وفا نکرد.

آیا سکوت مسئولان مربوط با اجرای این پروژه در برابر سوالاتی که پاسخگویی به آن حق مردم است جز بی تفاوتی به یک مطالبه عمومی است؟

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*