سخن مدیرمسئول:بازگشت بیرجند امروزبه پیشخوان مطبوعات

نقش رسانه ها در جهان امروز، بی بدیل است. هیچ سازوکار دیگری نمی توان یافت که تا این حد عمیق وارد زوایای زندگی مردم شود و بر همه شئون زیستی او اثر بگذارد. هر مؤلفه دیگری که در نظر بگیریم دارای حد و مرز است اما این رسانه است که همه مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی و… را انعطاف می دهد. به دیگر عبارت قصه رسانه با زندگی امروز حتی در سرسخت ترین کیس ها مثل ماجرای چشمه و سنگ است که هرچه هم سنگ سخت و بزرگ باشد، باز چشمه راهی برای خود باز می کند… بله جهان امروز را رسانه مدیریت می کند. ذائقه ها را می پیراید و گاه از بن عوض می کند. سلیقه های نو پدید می آورد و افراد را در ساخت باور و رفتار جایی فرود می آورد که از پیش مهندسی شده است لذا شاهدیم که برای عرصه های گوناگون هم رسانه و رسانه نگاری تخصصی تعریف می شود و ما با روزنامه نگاری توسعه، روزنامه نگاری تحول گرا، روزنامه نگاری اجتماعی، روزنامه نگاری جنگ ، روزنامه نگاری تعاملی و…مواجه هستیم و از قضا کسانی به موفقیت می رسند که در کنار مدیران و مهندسان و طراحان موفق، رسانه پردازان موفق را هم داشته باشند. از سوی دیگر نیز جهان رسانه، در کنار کارهای کلان، جهانی، منطقه ای و ملی، خود را در اندازه بومی هم تعریف کرده است که از قضا از ژانرهای اثرگذار و موفق حوزه رسانه است. در این گونه، شاهد تولد و تلاش و اثر بخشی رسانه های بومی هستیم که اول از همه برای خود گستره جغرافیایی محدود تعریف کرده اند و متناسب با آن جامعه هدف را هم انتخاب کرده اند. جغرافیای مشخص و مخاطب شناخته شده به رسانه کمک می کند تا زبان معیار را هم به دست آورد و دقیق تر وارد تعامل با جامعه هدف شود. از رسانه های محلی و بومی به عنوان قدرت های نوظهور هم یاد می شود که با شتاب دارد خود را هم به جهان رسانه و هم به عرصه های تصمیم گیر تحمیل می کند. رسانه های بومی، با توان تعاملی افزون تر می توانند در ارتقای سطح زندگی شهروندان و تسهیل مدیریت هدفمند مدیران و جامعه پذیر شدن خدمات و صنایع نوین ایفای نقش کنند البته با حفظ تام و تمام حقوق جامعه. تجربه جهانی و ملی هم ثابت کرده است که بومزیست هایی که رسانه محلی دارند و از ظرفیت آن به خوبی بهره می گیرند در فرایند توسعه نیز چند گام جلوترند. ما نیز برای اینکه بیرجند، شهرستان بیرجند ظرفیتی چنین در اختیار داشته باشد و چند گام به جلو بردارد، تکلیف خود را با تولید نشریه بومی برای جغرافیای شهرستان بیرجند، به انجام می رسانیم تا “بیرجند امروز” دوباره روی پیشخوان دکه ها و بیش و پیش از آن روی پیشخوان ذهن و ضمیر و فکر مردم و مسئولان قرار گیرد. در بیرجند امروز به شکل جدی تر و حرفه ای تر و ریزتر به مسائل شهرستان خواهیم پرداخت و انشاءا… با کمک بیرجندیان خردمند کاری خواهیم کرد که دیار اندیشه و خرد و سخن و علم و ادب، سریعتر، به حق خویش برسد. ما در بیرجند امروز چشم صادق مسئولان و زبان گویای مردم خواهیم بود و خواهیم کوشید تا با مشی تعاملی رابطه مردم و مسئولان را بسان اتوبانی امن طراحی کنیم که از این داد و ستد بیرجند عزیز سرفراز بیرون آید.ان شاءا…

Gray Logo

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*