ممنوعیت به‌کارگیری نیروهای آزاد در مدارس

 

به‌کارگیری نیروی انسانی آزاد تحت هر عنوان و به هر شکل (اعم از جهادی، شرکتی، انجمن اولیا، پرداخت از منابع دولتی و غیردولتی یا حتی بدون پرداخت) توسط مناطق و مدارس ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آموزش و پرورش شهر تهران طی بخشنامه ای بر ممنوعیت به‌کارگیری نیروهای آزاد، جهادی و شرکتی در مدارس تأکید کرده است.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری نیروی آزاد خارج از محدوده مجوزهای قانونی ممنوع اعلام شده است.

به موجب مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۵ و ۹ ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۹۴، به کارگیری نیروی انسانی آزاد تحت هر عنوان و به هر شکل (اعم از جهادی، شرکتی، انجمن اولیا، پرداخت از منابع دولتی و غیردولتی یا حتی بدون پرداخت) توسط مناطق و مدارس ممنوع است.

به کارگیری و پرداخت هرگونه وجه به افرادی که بدون مجوز در مدارس به کار گرفته می‌شوند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و افراد متخلف به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند.

به کارگیری افراد بدون داشتن ابلاغ رایانه‌ای و نیز به کارگیری افراد خارج از پست و سمتی که ابلاغ برای آنها صادر شده و نیز صدور هرگونه گواهی انجام کار یا اشتغال به خدمت توسط مدیران مدارس به هر نحو و شکلی که باشد، ممنوع است.

به استناد مواد ۷۶، ۳۹ و ۶۵ قانون محاسبات عمومی، انجام هرگونه دریافت و پرداخت تحت هر عنوان، خارج از سیستم حسابهای بانکی مندرج در ماده ۷۶ قانون مذکور و نیز استفاده از حسابهای غیردولتی و واریز درآمدها و وجوه مرتبط به حسابهای سایر منابع و شخصی به غیر از حسابهای غیر قابل برداشت خزانه ممنوع است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*