آخرین خبر :

سلفی مرگبار جوان کرمانی با مار!

Loaded: 0%

Progress: 0%

Remaining Time -۰:۰۰

کد ویدیو

جوانی در حوالی یکی از روستاهای بخش ساردوئیه جیرفت در حال سلفی گرفتن از مار و خود بود که مار او را نیش زد و او را به کام مرگ کشاند. تصاویر ثبت شده توسط این جوان تا لحظه حمله مار را در تابناک می‌بینید.

theme