پیامک

۴۰۱۲۱۵
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۲:۲۳:۲۷ خوانده نشده خیر
۳ ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۹۹۹۶
معاونت بهداشتی وزارت بهداشت با طرح سامانه نظرسنجی ارباب رجوع.اولا هوشمند نیست.که باعث شده کارکنان مجبور شوند بجای خدمات بهتر.لبخند بزنند و زود خدمات افراد را تمام کنند که افراد دیگر منتظر نشوند. دوما.به علت نارضایتی توجه نکرده تا این معاونت تمام کوتاهی خودش و بخش های پشتیبانی را گردن چند کارمند بیندازد.
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۱:۵۵:۰۴ خوانده نشده خیر
۴
ر
۹ ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۹۹۹۶
باسلام از ر ا دیو داخل ما شین قیمت مرغ را شنید م چها ر ده هز ا ر دویست ده تو مان داخل مغا ز ه شدم اول خیا با ن جمهو ر ی مر غ را پانز د ه هز ا ر وسیصد توما ن به من فر وختند ایا صدا و سیما قیمت را اشتبا ه اعلا م می کند یا مغا زه دا ر ها مر غ را گران می فر وشند به فروشند ه گفتم دو دقیقه پیش را دیو قمیت را چها رده هزا و دویست وده توما ن اعلا م کر د گقت انها حر ف زیا د می ز نند نمی دا نم حر ف کد ا میک را قبول کنم
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۲۲:۲۸:۴۳ خوانده نشده خیر
۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۲۲:۲۶:۰۸ خوانده نشده خیر
۱۱ ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۹۹۹۶
زمین  خالی بزرگ مابین سایت اداری و معصومیه بلااستفاده است و باعث شده مردم مصالح ساختمانی زاید را در این مکان بریزند و با توجه به اینکه پارک بزرگی در این ناحیه از شهر نیست لطفا مسئولین رسیدگی کنند
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۲۰:۱۵:۲۹ خوانده نشده خیر
۱۲
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۷:۲۵:۴۲ خوانده نشده خیر
۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۷:۲۵:۳۵ خوانده نشده خیر
۱۵ ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۹۹۹۶
سلام
اگرسایت مرکزی وشروع مسیراتوبوس ها ازمیدان ابوذرباشدنیمی ازترافیک خیابان های جمهوری مطهری وطالقانی کم می شوداز آنجایی که مسیرحرکت اتوبوس ها نصف می شودنرخ بلیط رانیزسی درصد تخفیف دهید
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۵:۴۶:۵۳ خوانده نشده خیر
۱۶ + ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۹۹۹۶
سلام
شهرداری درست در شلوغ ترین روزهای سال مشغول کار در خیابان جمهوری است بهتر نیست هر گونه تغییر  در این خیابان اصلی شهر را به بعداز عید و ایام خلوت تر سال موکول کند
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۵:۰۶:۴۲ خوانده نشده خیر
۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۰:۰۷:۴۰ خوانده نشده خیر
۱۸ ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۹۹۹۶
باسلام وخداقوت خدمت شهردارمحبوب بیرجند.تقاضای تمامه مردم منطقه مهرشهر زدن پل یازیر گذری برای عبورخودرو از خیابان احمدی روشن به انتهای کارگران است .باانجام این پروژه خدمت بزرگی به مردم این منطقه که اکثرا قشر ضعیف هستند کرده ودعاگوی شماخواهیم بود.أجرکم عندا…
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۰۹:۳۲:۰۷ خوانده نشده خیر
۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۰۸:۱۱:۴۵ خوانده نشده خیر
۲۰
 
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۲۰:۵۶:۵۵ خوانده نشده خیر
۲۵ ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۹۹۹۶
قابل توجه شورای آردو نان و فرمانداری بیرجند اندکی آهسته تر دراین اوضاع وامصیبتای اقتصادی مردم نانوایی ها رو یکی پس دیگری آزاد پز نکنیدتا مردم بتوانند حداقل نان خالی بخرند.
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۲۰:۲۲:۰۴ خوانده نشده خیر
۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۹:۲۵:۳۲ خوانده نشده خیر
۲۷ ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۹۹۹۶
درآن شهری که مردانش عصاازکورمى دزدند.من ازخوش باوری محبت جستجوکردم..ندیدم پیداش کردین سلام منم بهش برسونین..

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme