آرشیو روزانه: ۱۷ تیر ۱۳۹۷

پیامک

۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۹۹۹۶ تعطیلی بیمارستان امام رضا (ع)ضربه مهلک و مرگباری به بهداشت و درمان بیرجند است زیرا شمال شهر فاقد مرکز درمانی است و بیمارستان رازی هم هنوز به امکانات کامل تجهیز نشده ومسافت زیادی تاشمال ومرکزشهر دارد وجمعیت زیاد قلب شهر که قشر ضعیف ومتوسط هستند از خدمات درمان محروم میشوند ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۲:۱۷:۱۰ ۲ با سلام در پاسخ به دوست ...

ادامه مطلب »
theme