آرشیو روزانه: ۷ دی ۱۳۹۶

پیامک

۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۹۹۹۶ در روزنامه اعلام شده که رییس سازمان حفظ نباتات کشوردرسفر به استان خراسان جنوبی اعلام کرده اندآفت زنگ زرشک در خراسان جنوبی مدیریت شد.خدمت ایشان ومدیرکل سازمان جهادکشاورزی استان می گویم در فصل زمستان که برگی روی بوته زرشک نیست پس زنگ زرشکی هم نیست.درفصل بهاربه روستاهاسربزنیدتاوضعیت راببینید.شک نکنیداین آفت کشاورزان رانابودخواهدکرد. ۲ خوب است که جهاد کشاورزی ومنابع ...

ادامه مطلب »
theme