آرشیو روزانه: ۲۶ آبان ۱۳۹۶

نتایج دومین رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری

دومین دوره ارزیابی پایگاه های خبری، بر اساس فرم های خود اظهاری و نظر کارشناسی کمیته ۷ نفره رتبه بندی متشکل از اساتید ارتباطات و نمایندگان منتخب مدیران مسئول پایگاه های خبری اعلام شد.  فرم خوداظهاری رتبه بندی پایگاه های خبری، در نیمه اول سال ٩۴، پس از ۶ جلسه بررسی به تصویب مدیران مسئول پایگاههای خبری رسید. بر اساس ...

ادامه مطلب »

نتایج دومین دوره رتبه بندی خبرگزاری‌ها اعلام شد

نتایج دومین دوره رتبه بندی خبرگزاری ها با اعلام ماتریس مقایسه ای امتیازات خبرگزاری های عمومی و تخصصی منتشر شد. دبیر کمیته رتبه بندی خبرگزاری ها و پایگاههای خبری گفت: در دومین دوره رتبه بندی ۱۷ خبرگزاری عمومی و تخصصی مشارکت داشتند. سید محسن فرجادی با بیان اینکه خوداظهاری و مستندات این خبرگزاری ها در ۱۴ جلسه کمیته رتبه بندی بررسی ...

ادامه مطلب »
theme