آرشیو روزانه: ۵ شهریور ۱۳۹۶

پیامک

بنده از سال ۱۳۵۴ که به عنوان دانش آموز در مرکز آموزش کشاورزی مشهد قبول شدم  به نظرم رسید که خیلی آرایش دفترو دستک ادارات کشاورزی را مدرن و اشرافیت گونه دیدم اول این موضوع را به حساب دهاتی بودن و ندید پدید بودن خود گذاشتم که عادت به خانه های تاریک و بوی کود حیوانات و بوی ذغال و ...

ادامه مطلب »
theme