سرمقاله/رونمایی ازدولت دوازدهم…!!

به غیراز وزیر علوم وآموزش عالی لیست ارسالی معرفی وزرای رئیس جمهور به مجلس ، قرائت شد که پایانی بود بر حدس وگمانهای رایج این چندروز ، ۵۰درصد کابینه جابجاشدندو چندسالی هم خون دولت جوانترشد.
دولت دوازدهم قرائت نو وبدیعی است از عصاره خواسته های کسانی که در انتظار تغییر رأی به صندوق ریختند، دولت دوازدهم را شاید یکی از شفافترین وشیشه ای ترین دولتهای پس ازانقلاب باید دانست که اگرچنین شود رنسانسی تاریخی در کشورمان کلیدخواهدخورد.
دولت دوازدهم کوله باری سنگین دارد از قول وعهدهایی که بامردم بست وخویش را ملزم به انجام آن کرد.
دولت دوازدهم نیازمند ایجاد شرایطی است که درآن شاه بیت اش همبستگی ملی وحفظ وپایبندی به منافع ملی باشد ، دولت دوازدهم نیک میداند که توپخانه های تخریب گر باتمام نیرو ازفردای شروع به کار وتایید وزرایش دست به کارخواهندشد و چهارسال پرفشار و تنشی را برایش تدارک خواهنددید، پس وزرایی لازم دارد که عنان اختیارازکف ندهند و درزمین حریف بازی نکنند، خونسرد وپاسخگو وبامتانت جواب دهان ها و زبان های فحاش، توهین کننده را با منطق وآرامش بدهند.
دولت دوازدهم قدرتش راازمردم بگیرد وبی منت وکاملا علمی وبه دوراز اعمال ورفتارهای پوپولیستی که مردم هنوز دارند از دو دوره تلخ آن درد اش راتحمل می کنند به شدت دوری کند.
آزادی قلم وبیان از بدیهی ترین واصول اولیه حقوق شهروندی است که دولت برمبنای عهدی که با مردم بسته مکلف وموظف به اجرای آن است، امروز رئیس دولت در توئیتی به مناسبت روزخبرنگارنوشته بود : قلم شکسته ودهان بسته به هیچ کاری نمی آید.
دولت دوازدهم شاید لازم باشد نگاه وزرایش را به استان های محروم کشور عوض کند ومعاونت ویژه ای را به کارگمارد و بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت اش را راغب کند تا بااولویت بندی لازم هرشش ماه یک یا حتی نیم درصد از درآمد فروش نفت را جهت ارتقا وتوسعه استان های محروم هزینه کند چراکه بااین تقسیم اعتبارات اتفاق خاصی درنقاط محروم نخواهدافتاد.
دولت دوازدهم نیک می داند که تعامل باجهان مفهومش چیست، لذا برای جذب و جلب سرمایه های کلان سایرکشورها باید درجه ریسک پذیری را دراین زمینه به شدت پایین آورد ودرمقابل سنگ اندازانی که نان شان آجرشده ودیگر امکان به یغمابردن پول وثروت مردم راندارند بایستد وبدون محافظه کاری ومصلحت اندیشی های رایج آنان را باهراسم و منصبی که دارند افشاکند حتی اگرازنزدیکان خودش باشد، کشورنیازبه پالایش دارد اویی که امیرکبیر شد و درفین کاشان رگ غیرت ومردانگی وآزادیخواهی اش را زدند بیخود به این نام مفتخرنشد.
دولت دوازدهم پشتوانه ای عظیم ازمردم وجوانان دارد وتوکل به خدایی که تنها قدرتی است که می تواند اورا به مقصد برساند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme